Xunta Directiva

RELACION DA NOVA XUNTA DIRECTIVA DA ASOCIACION CULTURAL SAN CAMPIO DE CANCES, PARA O PERIODO 2019/2021.

Nova Xunta Directiva

Presidente – Francisco Jose Mendez Torreira
Vicepresidente – Miguel Anxo Calvo Pose
Secretario – Aurelio Castro Regueira
Tesorero - Maribel Figueiras Collazo
Vocales:
Jesús Antelo Quintans – Luis Cancela Viña – José Luis Calvete Otero – Amparo Vilanova Lema – Maribel Rodríguez Castro – Carmen Domínguez Novo – José Ramón Taibo Castro – Francisco Javier Iglesias Pallas – Mª del Mar Casas Villar – Esther Varela Sueiro – Luis Trigo Calvete – Angeles Sanchez Moreira – Patricia Fernandez Gomez – Alfredo Borrazas Lista – Hector Calvo Muñiz – Alba Mendez Casas – Alba Calvo Muñiz – Beatriz Borrazas Becerra – Oscar Vazquez Taibo, Sergio Gomez Cancela.

Deja un comentario